Tel.

32 422 11 48 / 32 422 97 59 / 32 422 97 60

> Uslugi

Usługi notarialne w Rybniku

Zakres usług

Notariusze Kancelarii Adam Grzybczyk, Katarzyna Jonderko zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku wykonują następujące czynności notarialne:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu,
 • sporządzanie poświadczeń zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • sporządzanie poświadczeń daty okazania dokumentu,
 • sporządzanie poświadczeń pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek),
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Taksy notarialne i podatki

Notariusz za swoje czynności pobiera tzw. taksę notarialną, czyli opłatę, której wysokość jest ustalana rozporządzeniem ministra i jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.

Wynagrodzenie notariusza jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, przy czym wynikające z niego stawki taksy notarialnej mają charakter stawek maksymalnych i mogą podlegać negocjacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną w Rybniku w celu uzyskania dodatkowych informacji.