Usługi

Usługi notarialne w Rybniku

Zakres usług

Notariusze Kancelarii Adam Grzybczyk, Katarzyna Jonderko zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku wykonują następujące czynności notarialne:

N

sporządzanie aktów notarialnych,

N

sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

N

sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu,

N

sporządzanie poświadczeń zgodności odpisu,

N

wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

N

sporządzanie poświadczeń daty okazania dokumentu,

N

sporządzanie poświadczeń pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

N

doręczanie oświadczeń,spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek),

N

sporządzanie protestów weksli i czeków,

N

przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

N

sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

N

sporządzanie projektów aktów,

N

oświadczeń i innych dokumentów.

Taksy notarialne i podatki

Notariusz za swoje czynności pobiera tzw. taksę notarialną, czyli opłatę, której wysokość jest ustalana rozporządzeniem ministra i jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.

Wynagrodzenie notariusza jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, przy czym wynikające z niego stawki taksy notarialnej mają charakter stawek maksymalnych i mogą podlegać negocjacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną w Rybniku w celu uzyskania dodatkowych informacji.