Tel.

32 422 11 48 / 32 422 97 59 / 32 422 97 60

> Porady-prawne

Udzielamy porad prawnych w sprawach spadkowych, majątkowych, własnościowych oraz wielu innych kwestiach powiązanych z usługami notarialnymi.

Notariusz nie udziela porad prawnych w ścisłym znaczeniu tego słowa. W niektórych sytuacjach można zwrócić się o poradę do notariusza. Jeśli występują wątpliwości co do skutków prawnych czynności wykonanych przez notariusza klient ma prawo zgłosić się do niego o taką poradę. Ustawa – prawo o notariacie mówi, że notariusz jest zobowiązany udzielać niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Właśnie w takim zakresie udzielamy porad prawnych naszym klientom. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej i chętnie podejmiemy się obsługi prawnej i wyjaśnimy Państwu wszystkie niezbędne kwestie danej sprawy.

Wszystkie informacje i porady prawne udzielane w Kancelarii Notarialnej Adam Grzybczyk, Katarzyna Jonderko są bezpłatne, bez względu na formę udzielenia porady, jej zawiłości i czasochłonność. Klient uiszcza prawem przewidzianą taksę notarialną jedynie w sytuacji, gdy zawnioskuje o wykonanie czynności notarialnej czyli sporządzenie dokumentu notarialnego.